Условия за ползване

Лицензионно споразумение

Creative Commons License
Съдържанието на Gingerylemon.com от Лучия Райчева е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

Съдържанието се основава на http://gingerylemon.com

Правила за коментиране в блога Gingerylemon.com

Блогът The Gingery Lemon е платформа за искрен и жив диалог по различни кулинарни теми, както и други теми, които вълнуват автора.
Коментарите и Вашето участие добавят стойност към всяка една публикация и спомагат за обратната връзка с автора. Тук може да се обърнете с всякакви въпроси, да споделите опит и да коментирате положителните или не добри страни на всяка една рецепта. По този начин съдържанието се обогатява и се вменява достоверност.
За целта блогът е отворен за коментари и мнения, които се публикуват директно.

 • Коментари, които излизат извън добрият и възпитан тон на комуникация и не отговарят на правилата за коментиране, ще бъдат модерирани.
 • Желателно е, но не задължително писането на кирилица.

Условия за писане на коментари:

 • Модерират се коментари които насаждат етническа или расова омраза, верска нетърпимост;
 • Насаждат вражда;
 • Призовават за нарушаване на обществения ред, на Конституцията и законите на страната;
 • Съдържат нецензурни изрази;
 • Съдържат лични обиди и нападки;
 • Съдържат заплахи
 • Съдържат порнографско съдържание;
 • Опитите за нарушаване на правилата чрез постването на нецензурно съдържание, линкове към сайтове или друго неразрешено съдържание в полето за Автор (или като избран ник за регистрираните потребители) не се толерират.
 • Съдържат информация, уронваща личното достойнство;
 • Нарушават авторски права, други права на интелектуална собственост или права на публичност;
 • Нарушават Закона за защита на личните данни;
 • Имат характера на спам или нямат връзка с темата;
 • Съдържащи компютърни вируси или друг злонамерен софтуер;

Коментари, които не отговарят на горните условия, ще бъдат модерирани и изтривани.

 • Използвайте възможността да дадете конструктивна критика и ценете времето на другите посетители в блога.
 • Уважавайте различните гледни точки на коментиращите. Ако не сте съгласни с определено мнение по дадена тема, напишете обоснован коментар в рамките на добрият тон.
 • Добавяйте нова и интересна информация към темата.

Правилата за коментиране са валидни от момента на публикуването им, като авторът си запазва правото да го променя и допълва във всеки един момент.
Коментари публикувани със задна дата и неотговарящи на правилата ще бъдат модерирани.

scriptsell.neteDataStyle - Best Wordpress Services
Site is using a trial version of the theme. Please enter your purchase code in theme settings to activate it or purchase this wordpress theme here